LV LT EE

Įrenginių gedimų draudimas atlygina žalą ar nuostolius nuo nenumatytų įvykių, padariusių žalą įvairios paskirties gamybiniams įrenginiams, mašinoms ar mechanizmams. Apsidraudus įrenginių gedimų draudimu, apsauga galioja gamybiniams įrenginiams tiek eksploatacijos metu, tiek įrenginių nedarbo ar techninių aptarnavimų metu.

Draudimo sutarties objektas yra įrenginai (visų rūšių įrengimai, mašinos, aparatai ar įrenginiai). Įrenginių gedimų draudimas atlygina nuostolius, patirtus dėl materialios žalos įmonės turtui, kai ši žala padaroma įvykus netikėtam ir nenuspėjamam draudžiamajam įvykiui.

Kas draudžiama?

Kokia nauda įmonei?

Kam skirta?

išsireguliavimo, detalių tvirtinimo atsipalaidavimo, apsauginių prietaisų avarijos ar klaidingo suveikimo, pašalinių daiktų patekimo;

trūkimų, plyšimų ar lūžimų dėl išcentrinių jėgų;

vandens trūkumo garo katiluose ar aukšto slėgio induose;

padidėjusio slėgio, trumpo elektros sujungimo, padidėjusios įtampos ar padidėjusios srovės;

konstrukcijų, medžiagų, projektavimo, gamybos trūkumų ir / ar klaidų bei montavimo klaidų;

draudėjo darbuotojų klaidingų veiksmų;

audros tiesioginio poveikio daiktams, ant apdraustų įrengimų užvirtus pastatams, jų dalims, medžiams;

bet kokių kitokių staiga ir nenumatytai atsiradusių įvykių, dėl kurių apdraustas mašinas reikia remontuoti ar keisti.

įrenginių gedimų draudimas yra ne tik naudingas, bet būtinas, norint užtikrinti stabilią įmonės veiklą;

šiuo draudimu neapsidraudusios įmonės patirtų nemažai nuostolių, kadangi jos gaminamos produkcijos realizavimas yra susietas įvairiais susitarimais, sutartimis su klientais;

net menkiausias gedimas gali reikšti ne tik darbo sustabdymą tam tikram laikui, tačiau privesti ir prie įmonės uždarymo;

šis draudimas yra investicijų apsauga ir papildomos garantijos paskolai gauti.

kiekvienai įmonei, užsiimančiai gamybine veikla;

gamybinių įrengimų įsigijimo finansuotojams (lizingo kompanijoms, bankams).

Thank you for your message!

The information is forwarded to our expert and we will contact you soon!

Susisiekime!

Užpildykite formą    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="" destination-email="aonbaltic@aon.lt/ee"]